vhpgroup-thap-sang-nu-cuoi-em2

vhpgroup-thap-sang-nu-cuoi-em2

Trong chiều ngày 1/6, VHP Group đã trao tặng hơn 60 xuất quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại các khoa phòng của viện Tim Hà Nội