Địa chỉ

27 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại

+84 43 373 8899

E-mail

info@vhpgroup.vn