Ngày đầu tiên ở “ngôi nhà mới”

Có một ngày mà ai trong số chúng ta cũng đều phải trải qua, đó chính là “ngày đầu tiên đi làm”.  Đối với nhiều người có lẽ đó là ngày với biết bao cảm xúc lẫn lộn vui có, buồn có, lo lắng cũng có,.. nhưng có lẽ đối với tôi nó lại là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày đầu tiên tôi về với…

Read More

VHP trong tôi là …

Tôi là Lam, tôi 23 tuổi, hiện tại tôi vừa nhận công tác tại VHP Group được 10 ngày. Tôi là 1 content marketer.

Mọi thứ vẫn còn mới mẻ so với tôi vì tôi xuất thân từ một biên tập viên truyền hình

Read More