VHP GROUP

Hợp tác mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng …. Chúng tôi luôn sẵn sàng

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Tuyển dụng:

Tel: 1900 8888 56
Email: adminhc@vhpgroup.vn

Truyền thông:

Tel: 1900 8888 56
Email: info@vhpgroup.vn

Hợp tác:

Tel: 1900 8888 56

Email: info@vhpgroup.vn


Địa chỉ

Số 16 Ngõ 4 Phố Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội

Company details

MST: 0104944073