CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Là công ty kinh doanh đa ngành với các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu hướng đến mục đích nâng cao chất lượng và tiện ích cuộc sống cho khách hàng. Trong gần 10 năm thành lập và phát triển, VHPgroup đã khẳng định được vị thế, uy tín và kiên định theo chiến lược phát triển của mình, cụ thể:

– Tập trung vào các sản phẩm, dịch vụ hướng đến mục đích nâng cao chất lượng và tiện ích cuộc sống cho cộng đồng.

– Phát triển danh mục đầu tư kinh doanh nhằm mở rộng phạm vi phục vụ.

– Tăng trưởng doanh thu thường xuyên và hướng đến phân khúc khách hàng mục tiêu.

– Hướng đến thu nhập ngày càng tăng của tầng lớp trung – cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của các phân khúc khách hàng mục tiêu để phát triển.

– Đa dạng và tăng thu nhập từ lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đồng thời quản lý vốn một cách hiệu quả.

– Tăng cường phát triển năng lực đội ngũ dịch vụ, bán hàng và nhân viên quản lý.