ĐỊNH HƯỚNG CON NGƯỜI

Ở VHP Group, yếu tố con người luôn được đề cao và giữ vai trò cốt lõi, là tài sản quý của doanh nghiệp. Chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ nhân sự nòng cốt, hội tụ đủ cả Đức và Tài. VHPGroup đánh giá cao năng lực của mỗi cá nhân và luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực thông qua những chính sách đào tạo nội bộ nhằm nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho mỗi cán bộ nhân viên.

Công ty luôn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, cởi mở nhằm phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động dựa trên sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cán bộ, người lao động.

Chúng tôi cam kết mang tới cho bạn một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng và thân thiện. Đó là nơi bạn được tự do sáng tạo, thể hiện năng lực, phát huy tối đa khả năng chuyên môn và kiến thức xã hội. Đó là nơi những đóng góp, chia sẻ và cống hiến về sức lực, trí tuệ của bạn luôn được ghi nhận và đánh giá kịp thời.

Trong định hướng phát triển nhân sự, VHPgroup tập trung xây dựng chính sách thu hút nhân tài với chế độ làm việc khoa học, tác phong làm việc nhanh nhẹn, hiệu quả cùng những chính sách đãi ngộ, khen thưởng hấp dẫn.

VHPgroup tự hào vì đã xây dựng được một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, xây dựng được một mái nhà chung, an toàn, hạnh phúc để tập thể cán bộ nhân viên yên tâm làm việc, phát huy năng lực và phát triển sự nghiệp.